Thay dầu

Giấc mơ về sự thay đổi dầu tượng trưng cho một điều gì đó trong cuộc sống hoặc mối quan hệ của bạn phải được đổi mới để duy trì sự ổn định. Nó cũng có thể là đại diện của việc tái khẳng định lòng trung thành, sự tin tưởng, lòng trắc ẩn để đảm bảo rằng mối quan hệ hạnh phúc sẽ tiếp tục.