Bẫy chuột

Giấc mơ về bẫy chuột tượng trưng cho quyết định của bạn để giải quyết một vấn đề nào đó. Tìm kiếm cách tốt hơn để làm điều gì đó. Cảm thấy rằng hành động hoặc tìm ra giải pháp là quan trọng. Sự khéo léo, sáng suốt và sáng tạo. Một thái độ chủ động.