Tu viện

Giấc mơ về một tu viện tượng trưng cho nỗ lực của bạn để sửa chữa một vấn đề, có được cái nhìn sâu sắc hoặc vượt lên bằng cách hoàn toàn hy sinh tất cả niềm vui từ cuộc sống của bạn. Loại bỏ hoàn toàn hạnh phúc khỏi cuộc sống của bạn cho một mục đích lớn hơn. Một cách tiêu cực, một tu viện có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn quá ám ảnh khi từ bỏ hạnh phúc để giải quyết một vấn đề.