Giám đốc

Giấc mơ về một người quản lý tượng trưng cho một khía cạnh của bạn đảm bảo rằng mọi thứ đang làm những gì họ phải làm. Bạn có thể tổ chức một số người hoặc trách nhiệm cùng một lúc. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy một người quản lý bảo anh ta phải làm gì. Trong cuộc sống thức dậy, một vấn đề về thuế xuất hiện đòi hỏi anh ta phải có một số người nói có lợi cho anh ta. Người quản lý phản ánh việc tổ chức các câu chuyện từ nhóm người để giúp viết thư để khắc phục vấn đề về thuế của anh ta.