Dung nham

Giấc mơ về dung nham tượng trưng cho sự nguy hiểm hoặc những vấn đề tốt nhất nên tránh bằng mọi giá. Một tình huống có thể khiến bạn cảm thấy như thể bạn có thể tự làm hại bản thân hoặc mất tất cả những gì bạn có nếu bạn đến gần nó.