Đổ bộ

Giấc mơ về một chiếc máy bay hạ cánh tượng trưng cho sự kết thúc của một dự án hoặc kế hoạch. Một cái gì đó trong cuộc sống của bạn đã ~cất cánh~ hoặc bắt đầu thì nay đã kết thúc. Việc hoàn thành một hành trình hoặc nhiệm vụ. Ngoài ra, việc hạ cánh có thể phản ánh sự ổn định đã được khôi phục trong tình huống ngoài tầm kiểm soát.