L (Thư)

Chữ L trong giấc mơ tượng trưng cho sự đối đầu với sự cân bằng. Nó có nghĩa là bây giờ bạn phải đối mặt với tình huống cuối cùng đã kết thúc hoặc một vấn đề đã được khắc phục. Về mặt tích cực, nó có thể phản ánh bạn không còn phải lo lắng về điều gì đó. Biểu tượng dựa trên thiết kế của chữ cái. Đường thẳng đứng tượng trưng cho sự đối đầu và đường kẻ ngang tượng trưng cho sự cân bằng toàn diện. L là chữ cái thứ 12 trong bảng chữ cái và trong số 12 tượng trưng cho sự kết thúc của một chu kỳ.