Chìa khóa

Giấc mơ về một chiếc chìa khóa tượng trưng cho một khả năng hoặc những gì bạn biết mình có thể làm được. Quyền truy cập, kiểm soát hoặc tự do làm điều gì đó. Ngoài ra, một chìa khóa có thể phản ánh kiến ​​thức đặc biệt hoặc giải pháp cho một vấn đề. Một điểm chính cần xem xét để biết những gì cần phải làm. Giấc mơ về chìa khóa vàng có thể phản ánh tầm ảnh hưởng, quyền lực hoặc các nguồn lực giúp bạn có thể tiếp cận một thứ gì đó bất cứ lúc nào bạn muốn. Một vòng phím linh hoạt và khả năng thích ứng. Một số điều bạn biết bạn có thể làm. Nó cũng có thể là đại diện của địa vị, quyền hạn và quyền lực.