Nhà giam

Giấc mơ về một nhà tù nhỏ hoặc địa phương có thể phản ánh kỷ luật hoặc hậu quả. Giam cầm hoặc hạn chế. Bạn có thể cảm thấy buộc phải làm điều gì đó hoặc từ bỏ điều gì đó.