Kỳ nhông

Giấc mơ về kỳ nhông tượng trưng cho nỗi sợ hãi của bạn về một người nào đó khiến bạn cảm thấy rằng bạn không quan trọng. Sợ rằng bạn phải đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình hoặc đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Lo sợ không có lối thoát khỏi ai đó thống trị hoặc đe dọa. Lo sợ không bao giờ được buông bỏ. Ngoài ra, một con kỳ nhông nuôi trong giấc mơ có thể phản ánh việc bạn sợ hãi để giữ ai đó ở gần mình. Sợ một ai đó rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc có bạn trong cuộc đời của họ.