Đàn ghi ta

Giấc mơ về một cây đàn guitar acoustic tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang khuyến khích người khác cảm thấy tốt khi nhận thấy bạn đặc biệt hoặc thú vị như thế nào. Giấc mơ về một cây đàn guitar điện tượng trưng cho bạn hoặc ai đó đang khuyến khích người khác cảm thấy tốt khi nhận thấy bạn thú vị, khác biệt hoặc tuyệt vời như thế nào.