Tiểu đình

Giấc mơ về một vọng lâu đại diện cho sự cởi mở hoặc dễ tiếp thu ý tưởng, nhu cầu hoặc kế hoạch của người khác. Hạnh phúc cho người khác hoặc đi theo những gì người khác muốn. Cảm thấy rằng lựa chọn đầu tiên không quan trọng. Một quan điểm về cuộc sống hoặc một tình huống an toàn hoặc thỏa mãn, nhưng không được coi là bình thường. Cảm thấy tốt khi thỏa hiệp hoặc hạnh phúc với một lựa chọn thay thế. Bằng lòng làm những gì không bình thường đối với bạn. Tiêu cực, một vọng lâu có thể là dấu hiệu cho thấy bạn quá hài lòng với một hoàn cảnh bất thường.