Vườn

Giấc mơ về một khu vườn tượng trưng cho điều gì đó đang phát triển trong cuộc sống của bạn. Cách suy nghĩ mới hoặc tình huống cuộc sống. Bạn đang trau dồi điều gì đó hoặc đang từ từ phát triển một số lĩnh vực mới trong cuộc sống của bạn. Một khu vườn với những cây rất nhỏ tượng trưng cho sự khởi đầu của những bước phát triển chậm chạp trong cuộc sống của bạn, hoặc những thứ cần thời gian để trưởng thành và phát triển. Giấc mơ về một khu vườn xấu xa tượng trưng cho lối suy nghĩ tiêu cực, hoặc một hoàn cảnh sống tiêu cực đang dần phát triển trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ về một khu vườn với rau hoặc trái cây tượng trưng cho sự phát triển của các mô hình tư duy nhất định dựa trên biểu tượng của các loại thực phẩm đó.