Fortune Cookies

Giấc mơ về một chiếc bánh quy tượng trưng cho cảm giác dễ chịu khi người khác quyết định điều gì đó cho bạn. Về mặt tiêu cực, nó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang đặt số phận của mình vào tay người khác.