Food Fight

Nằm mơ thấy bạn đang đánh nhau về thức ăn, tượng trưng cho sự xung đột về các ý tưởng hoặc quan điểm khác nhau.