Nông trại

Giấc mơ về nông trại tượng trưng cho một tư duy làm việc hiệu quả. Làm việc chăm chỉ để làm một cái gì đó mọi lúc. Một tình huống mà bạn đang cố gắng hết sức để tạo ra nhiều thứ hơn.