Nhà máy

Giấc mơ về một nhà máy tượng trưng cho năng suất. Các điều kiện của nhà máy phản ánh tình trạng sức khỏe của khả năng đóng góp, sáng tạo hoặc vượt lên trên thế giới của bạn. Theo nghĩa tiêu cực, một nhà máy có thể đại diện cho các vấn đề đang vượt quá tầm kiểm soát hoặc trở nên quá mức. Những người được trả lương cao, nhưng không hài lòng với công việc của họ thường mơ thấy những xưởng may áo len đầy những công nhân than vãn và bị lạm dụng. Điều này phản ánh sự thành công của họ hạn chế họ và khiến họ phải trả giá bằng hạnh phúc.