Châu Âu

Giấc mơ về châu Âu tượng trưng cho trạng thái tâm trí tập trung vào việc làm khác đi. Sống hoặc suy nghĩ theo cách hoàn toàn khác với bạn vẫn thường làm. Ngoài ra, châu Âu có thể phản ánh một tư duy thoải mái. Bạn có thể nghĩ rằng điều gì đó không quan trọng như bạn từng tin.