Người Eskimo

Giấc mơ thấy một người Eskimo tượng trưng cho một khía cạnh của bạn là lão luyện hoặc thoải mái trong những điều kiện tồi tệ. Bạn có thể thích nghi tốt với một vấn đề hoặc đã quen với những người có vấn đề lớn vây quanh. Về mặt tiêu cực, một người Eskimo có thể đại diện cho bạn hoặc người khác khiến mọi người sợ hãi về mức độ thoải mái của họ trong điều kiện tồi tệ.