Loại bỏ

Giấc mơ về việc bị loại khỏi một cuộc thi tượng trưng cho cảm giác không đủ tốt sau khi cố gắng hết sức. Không đo lường theo tiêu chuẩn của người khác.