Giai thoại

Kể hoặc đọc một giai thoại trong giấc mơ tượng trưng cho sự nhiệt tình đối với những quan niệm duy tâm. Một cái nhìn tích cực về một ý tưởng hoặc niềm tin mà bạn hoặc người khác đã có. Hãy xem xét giai thoại đó khiến bạn cảm thấy thế nào khi nghĩ về nó.