Thời gian

Giấc mơ về một đồng xu tượng trưng cho những suy nghĩ bảo thủ, hoặc những lựa chọn. Khi bạn nhìn thấy một đồng xu trong giấc mơ, nó tượng trưng cho lối suy nghĩ hoặc tình huống cuộc sống mà bạn chọn để giữ, duy trì hoặc bảo tồn. Quyền lực hoặc tài nguyên mà bạn không muốn loại bỏ. Điều gì đó cũng có thể khuyến khích bạn cẩn thận hơn hoặc bớt lãng phí hơn. Tìm thấy một đồng xu trong giấc mơ tượng trưng cho sự sáng suốt, quyền lực hoặc sự tự do có được về mặt tinh thần hoặc cảm xúc với sự lựa chọn thận trọng mà bạn đã thực hiện. Bạn hoặc một số khía cạnh trong tính cách của bạn có thể đạt được từ việc cẩn thận, hoặc chọn giữ một thứ gì đó. Biểu tượng đồng xu dựa trên việc đồng xu có giá trị vừa đủ để khiến bạn muốn giữ chúng, trái ngược với đồng xu hoặc niken.