Sa mạc

Giấc mơ về một sa mạc tượng trưng cho một tình huống hoàn toàn không quan tâm hoặc không quan tâm đến cảm xúc hoặc hạnh phúc của bạn. Nó phản ánh một điều gì đó trong cuộc sống của bạn lạnh lùng, vô nghĩa, không vui vẻ hoặc thiếu sự tôn trọng. Sa mạc có thể xuất hiện trong giấc mơ khi bạn cảm thấy thiếu tình bạn, thiếu sự tôn trọng, nhận ra ai đó không yêu mình hoặc trải qua những tình huống có vẻ trống rỗng hoặc vô nghĩa.