Khối

Giấc mơ về một đàn con tượng trưng cho một khía cạnh của bản thân mà bạn có động lực để quan tâm đến. Nó cũng có thể là đại diện cho một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đang trở thành một vấn đề. Hãy xem xét con vật để biết thêm ý nghĩa. Tham khảo phần chủ đề về động vật để có cái nhìn sâu hơn về biểu tượng động vật.