Bánh quy giòn

Giấc mơ về bánh quy tượng trưng cho thói quen hoặc tình huống tạm thời. Điều duy nhất bạn có thể làm ngay bây giờ. Chờ đợi điều gì đó tốt hơn sẽ xảy ra. Chán.