Cố vấn

Giấc mơ về một Cố vấn tượng trưng cho nhu cầu được hỗ trợ và chỉ đạo. Bạn hoặc ai đó trong cuộc sống của bạn có thể thiếu kinh nghiệm hoặc đang tìm kiếm sự yên tâm. Muốn hoặc đưa ra câu trả lời có thể hành động. Muốn cảm thấy rằng mọi thứ sẽ ổn. Về mặt tích cực, cố vấn có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy cuối cùng bạn đã sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ về một vấn đề khó khăn mà bạn đang che giấu. Một cách tiêu cực, một cố vấn có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn không thoải mái khi nói về các vấn đề của mình. Trải qua sự lo lắng hoặc do dự khi phải đương đầu với một vấn đề. Không thích những lời khuyên bạn đang được đưa ra.